vedení účetnictví  |   zpracování mezd   |  daňové poradenství


Externí vedení účetnictví, zpracování roční účetní závěrky a inventarizace zůstatků na účtech, vyhotovení statistických výkazů. V rámci vedení účetnictví připravíme a podáme daňové přiznání k dani z přidané hodnoty. Vyhotovíme i daňové přiznání k silniční dani či k dani z nemovitých věcí.
Kompletní mzdová agenda: zpracování mezd, výpočet mezd, přihlašování a odhlašování zaměstnanců, příprava měsíčních hlášení a komunikace s příslušnými úřady, účast na kontrolách zdravotního i sociálního pojištění, správa a evidence mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění.
Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob; zpracování všech typů daňových přiznání, daňové poradenství, řešení daňových a účetních problémů.

Společnost Alkona a.s. spolehlivě poskytuje své služby již od roku 1997. Našimi zákazníky jsou firmy, SVJ a také neziskové organizace.


Kontakt:

Tel: +420 222 331 350
e-mail: jana.hrabankova@alkona.cz
IČ:  25103024
Sídlo:  Klimentská 22, 110 00 Praha 1