DOMŮ DOB-INVESTVÝROČNÍ ZPRÁVA D GROUPDALŠÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKADOBŘICHOVICEKONTAKT  

Výběr z realizovaných projektů
Výstavba polyfunkčního domu Berounka Dobřichovice

Bytový dům s obchodním názvem „ Berounka “ v Dobřichovicích je situován do centra obce na místo z většiny zbouraných domů číslo popisné 15, 348 a 181 na parcelách č. 43, 44/1 a 45, v řadové zástavbě ulice 5. května.
Pozemek je v nárožní poloze a uzavírá prostor nově vybudovaného Palackého náměstí. Nachází se v komerčně atraktivní poloze v zastavěné části obce s novou výstavbou s charakterem městského prostředí. Návrh svou hmotou doplňuje a uzavírá jihovýchodní cíp Palackého náměstí. Nedaleko se nachází areál zámku a řeka Berounka.
Prostorově se pozemek těsně přimyká ke vnitrobloku domu č.p.951, ve kterém je mimo jiné umístěna pošta. Podmínkou zastavění je břemeno dopravního napojení stávajícího krytého parkoviště tohoto domu, které je situováno uvnitř bloku, a dopravní obsluha zadního traktu pošty (ve vlastnictví stavebníka). Nový objekt toto dopravní propojení umožňuje vybudováním průjezdu a současně doplňuje o 22 nových krytých parkovacích stání. Průjezd slouží k dopravní obsluze nového objektu, stávajícího parkoviště ve vnitrobloku a pošty. Parkovací stání uvnitř navrhovaného domu mají sloužit pro potřeby nájemníků a vlastníků.
Projekt nabízí
16 bytů a 6 komerčních prostor včetně 22 nových krytých parkovacích stání.

Dokončení realizace: leden 2011
Fotogalerie výstavby polyfunkčního domu Berounka Dobřichovice
       

© Dob-Invest a.s., 2000 - 2016