DOMŮ DOB-INVESTVÝROČNÍ ZPRÁVA D GROUPDALŠÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKAKONTAKT  

ENERGETICKY ÚSPORNÉ DOMY

Domov s nízkými náklady na jeho provoz, který uspoří peníze z Vašeho rodinného rozpočtu

Co je to “energeticky úsporný dům”?

Je to dům, kde jsou použity postupy, materiály a technologie, které vzájemnou synergií sníží náklady na běžný provoz budovy.
Tepelným čerpadlem, ekvitermní regulací či silnější izolací snížíme náklady na vytápění a TUV. To vše ve výsledku sníží roční režijní náklady na bydlení
v desítkách tisíc korun, což pro někoho může znamenat jednu či dvě splátky hypotéky nebo týden s rodinou na horách.

Použité materiály a tvar

Jednoduchý tvar navrženého domu je výhodný z hlediska eliminace tepelných ztrát a tepelných mostů.
Zdivo, samo o sobě s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi, je ještě doplněno tepelnou izolací tloušťky 100 mm. Jižní fasáda je bohatě prosklena kvůli solárním ziskům. Aby však v celkové roční bilanci oknem vniklo více energie, než ji stihne uniknout, jsou tato zasklení kvalitní s dřevěným rámem a s izolačním trojsklem.

Tepelné čerpadlo

Možností, jak vytápět dům nebo byt, existuje celá řada a každý způsob má svá pro a proti. Některé zdroje tepla mají levný provoz, jiné fungují bezobslužně, další jsou šetrné k životnímu prostředí. Jen jediný způsob vytápění spojuje všechny tyto pozitivní vlastnosti dohromady – tepelné čerpadlo. Tepelná čerpadla jsou zařízení, která odnímají teplo okolnímu prostředí, převádějí ho na vyšší teplotní hladinu a cíleně jej předávají pro potřeby vytápění nebo ohřev teplé užitkové vody. Tepelná čerpadla lze rozdělit do několika skupin podle toho, z jakého zdroje teplo odebírají a jakým způsobem ho předávají dále. Například čerpadla označená „vzduch/voda“ odebírají teplo ze vzduchu a předávají ho do topné vody.

Ekvitermní regulace teploty

Princip ekvitermní regulace teploty v místnosti spočívá v regulaci zdroje tepla (topné vody) v závislosti na venkovní teplotě. Čím nižší je venkovní teplota, tím na vyšší teplotu ohříváme topnou vodu a opačně – s rostoucí venkovní teplotou klesá teplota topné vody. Teplota v místnosti zůstává stabilní, což zvýší komfort bydlení a zároveň uspoří energii na ohřev topné vody.
 

© Dob-Invest a.s., 2000 - 2017